Kontakt

Napíšte nám

Naša adresa

VEZIEMSA.SK, s. r. o.

Adresa sídla: Karpatské námestie 7770/10A 831 01 Bratislava – Rača

Vložka číslo:  68257/L

IČO: 50 997 131

DIČ: 2120566756

IČ DPH: SK2120566756

Telefón: +421 919 226 267

Email: podpora@naturino.sk

Korešpondenčná adresa pre vybavenie reklamácie: Michal Pavelica, Hybe 692,03231 Hybe 

Kontakt dozorného orgánu:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Odbor výkonu dozoru 

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave 

Ružinovská 8 820 09 Bratislava 

tel.č. 02/43338 286  fax 02/43338 288 

e-mail ruvzba@uvzsr.sk 

web www.ruvz.sk